Szczęśliwy numerek

nine-217900_640Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z:

  • konsekwencji za nieprzygotowanie do lekcji,
  • konsekwencji za brak zadania domowego,
  • niekorzystnej oceny z odpowiedzi ustnej.

Uwaga!
Zwolnienie z pisania kartkówki bądź otrzymania przez ucznia niekorzystnej oceny z kartkówki zależy od decyzji nauczyciela danego przedmiotu.