Zarząd Samorządu Szkolnego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2016/2017

PRZEWODNICZĄCA: Olimpia Popielas

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Natalia Kazubek

REDAKTOR NACZELNA GAZETKI SZKOLNEJ: Barbara Gabała

 

POCZET SZTANDAROWY:

Helena Rozynek
Aleksandra Lewusz
Kacper Wilczyński

Barbara Gabała
Oliwia Prończak
Łukasz Witkowski

 

OPIEKUN: p. Agata Mikołajczak