Klasy sportowe o profilu piłki ręcznej

W Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie klasy sportowe o profilu piłki ręcznej funkcjonują od roku 1992. To na bazie tej szkoły powstał Międzyszkolny Klub Sportowy, który obecnie nosi nazwę MKS REAL-ASTROMAL LESZNO. Uczniowie klas sportowych są członkami klubu i biorą udział w rozgrywkach piłki ręcznej prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej.

    W klasie sportowej obowiązuje 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu. W czasie zajęć pracujemy nad poprawą sprawności fizycznej oraz nad rozwojem psychicznym i emocjonalnym. Obok zagadnień z zakresu techniki i taktyki piłki ręcznej realizujemy wiele dyscyplin sportowych takich jak lekkoatletyka, gimnastyka, piłka nożna, koszykówka, siatkówka.., w klasie czwartej pływanie. Doskonalimy i uczymy dzieci nowych umiejętności poprzez gry i zabawy ruchowe. Lekcje wychowania fizycznego prowadzą wykwalifikowani trenerzy, a wysiłek fizyczny dostosowujemy do wieku i możliwości ucznia.

Aktywność fizyczna  jest doskonałym antidotum na nudę , apatię czy zachowania aspołeczne. Poprzez uprawianie sportu oprócz poprawy sprawności fizycznej i nabywania nowych umiejętności ruchowych, dziecko rozwija takie cechy charakteru, jak: wytrwałość, odwaga, cierpliwość, szacunek do drugiego człowieka, samokontrola, samodyscyplina, umiejętność pracy w zespole. Własnie współpraca z kolegami z drużyny jest bardzo ważna i przenosi się w inne miejsca naszego życia- w szkole, w domu, w pracy. Uczniowie klas sportowych lepiej niż inne dzieci radzą sobie ze stresem, świetnie wypadają na egzaminach, poznają swoje mocne i słabe strony. Nasza szkoła każdego roku znajdowała się w mieście Lesznie w trójce szkół najlepiej zdających egzamin po klasie szóstej. Bardzo często to klasy sportowe osiągały najwyższe wyniki.

Sport jest doskonałym miejscem do wyrażania swoich emocji ( np. frustracji, złości) i jednocześnie daje okazję do uczenia się, jak sobie z nimi radzić  (np. z lękiem czy agresją). Sport zachęca do zabawy i nauki jednocześnie. Pokazuje, że uczenie się to nie tylko siedzenie w szkolnej ławce czy przed komputerem, ale też ciągłe próbowanie nowych rzeczy, poznawanie nowych ludzi i radzenie sobie z nowymi sytuacjami. Współzawodnictwo sportowe to wspaniała okazja do tego, aby móc coś wygrać i coś przegrać. Doświadczenie jednego i drugiego to bardzo ważny aspekt rozwoju każdego człowieka. Nikt bowiem nie będzie wygrywać (lub przegrywać) w nieskończoność. Trzeba się nauczyć,  jak sobie radzić ze zwycięstwem i porażką. Wszystko to przyczynia się do kreowania poczucia własnej wartości i coraz lepszego poznawania samego siebie.

Dlaczego piłka ręczna?

    Piłka ręczna to dynamiczna, najbardziej wszechstronna gra zespołowa. Angażuje wszystkie grupy mięśniowe, a jej uprawianie prowadzi do ukształtowania harmonijnie rozwiniętej sylwetki. W piłce ręcznej rozwijamy nasze naturalne umiejętności jak bieg, rzut, skok. Piłkarzem ręcznym może być każdy niezależnie od wzrostu i siły, i ten mały, ale szybki i sprytny, i ten duży, który nie pozwoli się przepchnąć, wykorzysta swoją siłę, każdy walor jest doceniany. Piłka ręczna to gra , w której rozwijamy i doskonalimy pamięć, uczymy się szybkiego podejmowania decyzji. Gra ta kształtuje nasz charakter-uczy systematyczności i odpowiedzialności, daje możliwość wyładowywania negatywnych emocji i może być również źródłem ogromnej radości i satysfakcji.

MKS REAL – ASTROMAL LESZNO

Uczniowie klas sportowych są członkami Międzyszkolnego Klubu Sportowego Real-Astromal. Klub nasz zrzesza około 180 zawodników i zawodniczek, którzy biorą udział w ligowych rozgrywkach piłki ręcznej. Nasi zawodnicy osiągają spore sukcesy zajmując czołowe miejsca w rozgrywkach młodzieżowych w Wielkopolsce, kilku zawodników otrzymało powołania do kadr wojewódzkich juniorów.

Mamy zespół seniorów występujących obecnie w I lidze mężczyzn, a więc na zapleczu ekstraligi, zajmujący w tej chwili wysokie 4 miejsce w tabeli grypy A.

Uczniowie klas sportowych objęci są dodatkowym ubezpieczeniem, regularnie przechodzą badania lekarskie.

Po zakończeniu nauki w Szkole Podstawowej nr 13 uczniowie mają możliwość kontynuacji przygody z piłką ręczną w Gimnazjum nr 7, a po ukończeniu gimnazjum w czasie treningów popołudniowych w hali Trzynastka.

Jak przebiega nabór do klasy sportowej?

  • Przedstawienie charakterystyki klas sportowych i zasad naboru podczas zebrań z rodzicami.
  • Testy sprawnościowe ich analiza, jak również analiza cech morfologicznych.
  • Obserwacja uczniów podczas zajęć sportowych.
  • Spotkania z uczniami klas trzecich w celu przedstawienia charakterystyki klas sportowych i zasad naboru.
  • Złożenie podania przez rodziców o przyjęcie do klasy sportowej – podania będą rozdawane uczniom w klasach, wypełnione podania dzieci przynoszą do wychowawcy klasy.
  • Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami.
  • Konsultacje z nauczycielami uczącymi, z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym.
  • Ogłoszenie listy osób przyjętych do klasy sportowej .
  • Badania lekarskie.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

Małgorzata Kałużna

tel. 605 739 406