Historia szkoły

Kalendarium

Wiosna 1992 Montaż szkoły przywiezionej z Deurne z Holandii.
28 VIII 1992 Pierwsze  posiedzenie Rady Pedagogicznej – dyrektor  Marek Wojciechowski, wicedyrektor-  Beata Kiąca, Krystyna Muszyńska.
 1 IX 1992 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1992/1993.
1993/94 Przyjęcie pierwszej niepełnosprawnej uczennicy.
1993/94 Powstanie pierwszej klasy sportowej o profilu piłka ręczna- chłopcy.
1994/95 Wprowadzenie innowacji pedagogicznej polegającej na nauczaniu w klasach pierwszych bez tradycyjnych ocen cyfrowych – stosowanie oceny opisowej wprowadzone przez wicedyrektora szkoły Krystynę Muszyńską.
1995/1996 Powstanie pierwszej klasy integracyjnej.
1996 Rozpoczęcie budowy hali sportowej „Trzynastka”.
1 IX 1998 Inauguracja roku szkolnego w hali sportowej „Trzynastka”.
1 IX 1999 Reforma oświaty. Dyrektorem SP13 został Jacek Matecki, wicedyrektorem  Małgorzata Biernat. Marek Wojciechowski objął funkcję dyrektora Gimnazjum nr 7.
24 IX 2001   Podjęcie  decyzji dotyczącej wybudowania nowego budynku szkoły.
1 IX  2002 Przeniesienie szkoły do nowego budynku. Miejska Inauguracja Roku Szkolnego. Nadanie szkole  imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.
27 X  2002 Przyznanie szkole miana „Lidera Integracji.”
2002/2003 Otrzymanie przez Szkołę Podstawową nr 13 w Lesznie certyfikatu „Szkoła z  klasą”.
25 VI 2004 Przyznanie po raz pierwszy złotych Odznak im. Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz Honorowego Medalu Króla Stanisława Leszczyńskiego.
2004/2005  Przystąpienie do pierwszego projektu Sokrates-Comenius.
25- 27 X 2006 Międzynarodowe Forum Oświatowych Placówek Integracyjnych pod hasłem „One są wśród nas”.
2008 Zmiana nazwy placówki – Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego.
1 IX 2009 Powołanie drugiego wicedyrektora  Agnieszkę Wawrzyniak.
2012

Obchody 20-lecia Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi.