Dyrekcja

Dyrektor – Jacek Matecki

Wicedyrektor – Małgorzata Biernat

Wicedyrektor – Agnieszka Wawrzyniak

Wicedyrektor – Robert Noelle