Charakterystyka szkoły

ImagesGallerySmall_2015_1_16_22_48_32_508Zajęcia odbywają się w  dobrze wyposażonych pracowniach, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu multimedialnego. Dzieci korzystają ze świetlicy, sali komputerowej, językowej, biblioteki, stołówki szkolnej, sali rehabilitacyjnej oraz hali sportowej. Dzieci oraz rodzice mają możliwość kontaktu z pedagogiem i psychologiem. Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką pielęgniarki szkolnej oraz stomatologa.

W szkole dzieci uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego – od klasy pierwszej i języka niemieckiego – od klasy czwartej. Dla wybitnie zdolnych uczniów organizowany jest indywidualny tok nauczania.

Nauczyciele doceniają efekty pracy dzieci, ich zaangażowanie, wkład, dlatego nasi uczniowie są często nagradzani. Najlepsi otrzymują stypendia naukowe, świadectwa z wyróżnieniem.  Wzorowym uczniom klas 1-3 przyznajemy Odznaki Króla Stanisława Leszczyńskiego, a najwybitniejszym uczniom klas szóstych Honorowy Medal Króla Stanisława Leszczyńskiego. Podczas apeli podsumowujących semestr oraz na koniec roku wychowankom wręczane są nagrody   i dyplomy za udział  w konkursach, osiągnięcia sportowe albo pracę na rzecz szkoły. Dzieciom, które ,,pobiły swój rekord życiowy” i uzyskały wyższą średnią na koniec roku szkolnego w porównaniu z pierwszym semestrem, dyrektor przyznaje nagrody książkowe. Tradycją szkoły jest wybór najlepszego kolegi w klasie i wyróżnienie go nagrodą „ADASIA”.

szkoła 006

W placówce każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w bogatej ofercie zajęć dodatkowych i kółek, np. wokalnym, teatralnym, europejskim, regionalnym, tanecznym, origami.

bio2

Wielu uczniów naszej szkoły uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez specjalistów, tj. logopedę, rehabilitanta, specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki i rehabilitacji (SI, Biofeedbeck). Podczas zajęć wykorzystywane są najnowsze metody pracy oraz odpowiedni sprzęt.

Zgodnie z hasłem: SZKOŁA DLA WSZYSTKICH staramy się uczyć  i wychowywać poprzez integrację z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz poprzez sport. Oprócz klas standardowych szkoła prowadzi w całym cyklu kształcenia oddziały integracyjne oraz klasy sportowe  o profilu piłka ręczna. Ważnym ogniwem szkolenia sportowego jest współpraca z MKS „Arot Astromal Leszno”.

Samorząd Uczniowski jest inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć dla uczniów na terenie szkoły. Rada Rodziców aktywnie współuczestniczy w życiu szkoły, wspierając jej działalność.